ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ

14 Οκτωβρίου 2013

H φλεγμονή του προστάτη δεν αυξάνει την πιθανότητα καρκίνου του προστάτη

Η παρουσία φλεγμονής (προστατίτιδα) στην ιστολογική εξέταση κατά την βιοψία του προστάτη δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Ερευνητές του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Φιλανδία, μελέτησαν 293 δείγματα προστατικών βιοψιών σε τυχαιοποιημένη μελέτη για τον καρκίνο του προστάτη που είχε ξεκινήσει το 1996. Οι βιοψίες του προστάτη είχαν πραγματοποιηθεί λόγω αυξημένων τιμών του PSA (4 ng/mL ή και μεγαλύτερο ή τιμές 3-4 ng/mL αλλά με μικρό λόγο ελεύθερου/ολικού PSA ratio<0,16) ή λόγω θετικής (παθολογικής) δακτυλικής εξέτασης του προστάτη. Κανένα από τα βιοπτικά δείγματα δεν ήταν ύποπτο για καρκίνο προστάτη. Τα δείγματα επαξιολογήθηκαν από εξειδικευμένο παθολογοανατόμο, ώστε να εκτιμηθεί […]
27 Μαρτίου 2012

Αλκοόλ και δυσουρικά ενοχλήματα

Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δυσουρικών ενοχλημάτων (LUTS) σύμφωνα με μελέτη από την Β. Κορέα. Η μελέτη αυτή αξιολόγησε δεδομένα από 30.000 άνδρες ηλικίας άνω των 30 ετών, ενώ εξαιρέθηκαν άτομα με παθήσεις του προστάτη όπως προστατίτιδα και καρκίνο προστάτη. Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό ήταν τέτοια που τα περισσότερα συμπτώματα τα παρουσίαζαν άνδρες που δεν κατανάλωναν καθόλου αλκοόλ ή κατανάλωναν >40γρ/ημέρα, ενώ την μικρότερη συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων είχαν οι άνδρες με κατανάλωση αλκοόλ 20 έως 30 γρ/ημερησίως. Τα συμπεράσματα των ερευνητών ήταν ότι, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει […]