Με τον όρο ενδοουρολογία εννοούμε τις ουρολογικές επεμβάσεις, όπου η πρόσβαση στα όργανα του ουροποιητικού συστήματος γίνεται από την φυσιολογική ανατομική οδό (ουρήθρα, ουρητήρες) με την χρήση ειδικών ενδοσκοπικών – τηλεσκοπικών οργάνων, αποφεύγοντας έτσι τις τομές με νυστέρι.

Ενδοσκόπηση

Νεφροουρητηροσκόπηση

Συχνότερες τέτοιες επεμβάσεις αποτελούν:

  • Κυστεοσκόπηση
  • Διουρηθρική αφαίρεση προστατικού αδενώματος (TUR-P)
  • Διουρηθρική αφαίρεση καρκίνου κύστεως (TUR-B)
  • Τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων (pig tail)
  • Ουρητηροσκόπηση
  • Oυρητηρολιθοτριψία
  • Νεφρολιθοτριψία
  • Διαδερμική νεφρολιθοτριψία

Η  TURis προστατεκτομή (TURisP) ή πλασμοεξάχνωση του προστάτη αδένα  αποτελεί συνηθέστερα τη  μέθοδο εκλογής στη χειρουργική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ). Πραγματοποιείται διουρηθρικά, δηλαδή δια  της ουρήθρας, όπου αφαιρείται το προστατικό αδένωμα με ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος καθώς η μέθοδος TURis χρησιμοποιεί διπολική διαθερμία για την εκτομή του προστατικού αδενώματος και για  αιμόσταση πράγμα που γίνεται με χρήση φυσιολογικού ορού και έτσι ελαχιστοποιεί τις πιθανές ανεπιθύμητες μετεγχειρητικές επιπλοκές της προηγούμενης μονοπολικής μεθόδου. Η επέμβαση πραγματοποιείται με χορήγηση  γενικής ή ραχιαίας αναισθησίας. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται καθετήρας μέσω του οποίου εφαρμόζονται πλύσεις με φυσιολογικό ορό. Η μέθοδος TURis αποτελεί μια εφαρμοσμένη από ετών απλή αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη (ΚΥΠ).

Laser διουρηθρική αφαίρεση προστατικού αδενώματος

Παρομοίως με την κλασσική διουρηθρική αφαίρεση προστατικού αδενώματος (TURP), η Laser διουρηθρική εκτομή εκτελείται όταν η καλοήθης υπερπλασία προτάτη προκαλεί συμπτώματα αποφρακτικού τύπου κατά την ούρηση. Διάφοροι τύποι laser μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ενδοουρολογία με στόχο πάντα την αφαίρεση του υπερπλαστικού και αποφρακτικού τμήματος του προστάτη, δημιουργώντας έτσι δίοδο για να μπορούν τα ούρα να εξέρχονται ευχερώς.