Η ινώδης σκλήρυνση πέους πρόκειται για πάθηση που προκαλεί κάμψη και γωνίωση του πέους κατά τη στύση και οφείλεται στην ανάπτυξη διάχυτης ή περιορισμένης, υπό μορφής πλάκας, σκλήρυνσης (ίνωση) των σηραγγωδών σωμάτων του πέους.

H ινώδης σκλήρυνση πέους προσβάλλει συνήθως άτομα μέσης ηλικίας (άνω των 45 ετών) και προκαλεί επώδυνη στύση και παραμόρφωση του πέους η οποία μπορεί να φθάσει σε τέτοιο βαθμό που να εμποδίζει και να δυσχεραίνει την σεξουαλική επαφή.

Η αιτιολογία της νόσου δεν είναι εξακριβωμένη και ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες όπως τραυματισμοί, αυτοάνοσοι μηχανισμοί κ.α.

Η διάγνωση τίθεται κυρίως από το ιστορικό και την εξέταση του ασθενή, ενώ επικουρικά το υπερηχογράφημα θα απεικονίσει την ινώδη πλάκα στο πέος.

Η αντιμετώπιση της νόσου περιλαμβάνει φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία, με την πρώτη να μην παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και την χειρουργική προσέγγιση από εξειδικευμένο χειρουργό ουρολόγο να αποτελεί πολλές φορές τον ενδεικνυόμενο τρόπο αντιμετώπισης σε σταθεροποιημένες και σοβαρές μορφές της νόσου.

Νόσος Peyronie