Οι απλές νεφρικές κύστεις αποτελούν την συχνότερη μορφή κύστεων των νεφρών. Η συχνότητά τους ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 30% σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών. Συνήθως είναι μονήρεις, ετερόπλευρες αν και μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μίας κύστης και στους δύο νεφρούς. Το μέγεθος που μπορεί να λάβει μια κύστη νεφρού ποικίλει από λίγα χιλιοστά έως αρκετά εκατοστά, ενώ η συχνότητα και το μέγεθός της μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο της ηλικίας.

Η ακριβής αιτιολογία της δεν είναι διευκρινισμένη ώστε να γνωρίζουμε αν αποτελεί συγγενή (εκ γενετής) ή επίκτητη ανωμαλία.

Μια κύστη νεφρού συνήθως δεν προκαλεί ενοχλήματα ή συμπτώματα και ανευρίσκεται συχνά τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο π.χ υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία, που γίνεται για κάποιον άλλο λόγο. Σε ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως όταν το μέγεθός της είναι μεγάλο, ενδέχεται να εκδηλωθεί με άτυπο πόνο στην κοιλιά ή στην οσφύ (νεφρική χώρα), ενώ μπορεί να προκαλέσει υπέρταση, μικροσκοπική αιματουρία, ή υδρονέφρωση (διάταση του νεφρού). Πολύ πιο σπάνια μπορεί να διαπυηθεί με μικρόβια προκαλώντας πυρετό ή να ραγεί και να αιμορραγήσει. Η νεοπλασματική (καρκινική) εξαλλαγή μιας κύστης νεφρού, δηλαδή η ανάπτυξη καρκίνου του νεφρού, αποτελεί εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή.

Ως επί το πλείστον μια απλή κύστη νεφρού είναι καλοήθης και επί απουσίας συμπτωμάτων δεν απαιτεί κανενός είδους θεραπεία. Περαιτέρω έλεγχος ή επαναληπτικές εξετάσεις μπορεί να χρειαστούν σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα ή διαγνωστικές αμφιβολίες, ώστε να διαγνωσθούν ακριβέστερα και να αντιμετωπιστούν με τον καταλληλότερο τρόπο.