Το ρομποτικό σύστημα da Vinci (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA, USA) είναι η πρώτη προηγμένη ρομποτική πλατφόρμα λαπαροσκοπικής υποβοήθησης στη ρομποτική χειρουργική. Έλαβε άδεια από τον FDA (Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ) για χρήση σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις το 1997 και έως σήμερα αποτελεί το πιο εξελιγμένο και ουσιαστικά το μόνο εμπορικά διαθέσιμο ρομποτικό σύστημα.

Γιατί να κάνω ρομποτική ριζική προστατεκτομή (da Vinci);

Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή διενεργείται πάνω από μια δεκαετία παγκοσμίως και τα πλεονεκτήματά της έχουν τεκμηριωθεί σε πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και από την ευρεία υιοθέτησή της σαν χειρουργική τεχνική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ποσοστό άνω του 80% στις ΗΠΑ η ριζική προστατεκτομή εκτελείται ρομποτικά.

Γιατί να κάνω ρομποτική ριζική προστατεκτομή (da Vinci);

Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή διενεργείται πάνω από μια δεκαετία παγκοσμίως και τα πλεονεκτήματά της έχουν τεκμηριωθεί σε πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και από την ευρεία υιοθέτησή της σαν χειρουργική τεχνική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ποσοστό άνω του 80% στις ΗΠΑ η ριζική προστατεκτομή εκτελείται ρομποτικά.

πλεονεκτήματα που προσφέρει η ρομποτική πλατφόρμα da Vinci στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή είναι:

 • Ακριβέστερη και λεπτομερέστερη παρασκευή των ανατομικών δομών με αποτέλεσμα ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των παρακείμενων ιστών (αγγεία, νεύρα), προϋπόθεση απαραίτητη για την καλύτερη εγκράτεια και στυτική λειτουργία μετεγχειρητικώς.
 • Ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου και μικρότερη χρήση αναλγητικών κατά την μετεγχειρητική περίοδο
 • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας και ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο (την επόμενη μέρα κατά κανόνα ο ασθενής πηγαίνει σπίτι)
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Αποφυγή μεγάλων τομών και επομένως καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα π.χ.φλεγμονή, κήλη
 • Ελάττωση χειρουργικού stress και λιγότερη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος

Η διενέργεια μιας ρομποτικής επέμβασης ακριβώς επειδή είναι εξαιρετικά λεπτομερής απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση και εξειδίκευση σε κέντρα τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα για ρομποτικές επεμβάσεις..

Ρομποτικό σύστημα da Vinci

Αποτελείται από δύο τμήματα:

Α) Την κονσόλα τηλεχειρισμού, όπου υπάρχουν τα χειριστήρια, τα ποδοστήρια ελέγχου και το σύστημα τρισδιάστατης εικόνας (ειδική οθόνη – διόπτρα).
Β) Το κυρίως σώμα με 3 ή 4 ρομποτικούς βραχίονες στους οποίους προσαρμόζονται ειδικά ρομποτικά εργαλεία.

ρομποτική χειρουργική

Ρομποτική κονσόλα

ρομποτική χειρουργική

Ρομποτικοί βραχίονες

Η ρομποτική κάμερα και τα εργαλεία εισάγονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω ειδικών τροκάρ (οπές). Ο χειρουργός μέσω του ειδικού συστήματος οθόνης – διόπτρας, της ειδικής ρομποτικής κάμερας και με την χρήση των χειριστήριων και ποδοστήριων, μετακινεί τα ειδικά ρομποτικά εργαλεία εντός της σωματικής κοιλότητας, μέσω των ρομποτικών βραχιόνων, με εξαιρετικά ελεγχόμενη και ακρίβεια κίνηση.

Το σύστημα daVinci σε σύγκριση με την λαπαροσκοπική χειρουργική υπερέχει καθώς έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Τρισδιάστατη απεικόνιση(3D) και υψηλής ευκρίνειας (1080p) μεγένθυση έως 10-15 φορές. Η αντίληψη του βάθους προσδίδει στο χειρουργό μεγαλύτερη ακρίβεια και επιδεξιότητα.
  • Χρήση ρομποτικών εργαλείων τεχνολογίας EndoWrist®, που προσφέρει εξάλειψη τρόμου χεριών και κίνηση εργαλείων με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων από το ανθρώπινο χέρι, με επακόλουθο την εκτέλεση χειρισμών με μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια.
  • Μεγαλύτερη εργονομία και άνεση του χειρουργού καθώς εκτελεί την επέμβαση καθισμένος στην κονσόλα του συστήματος χρησιμοποιώντας τα ειδικά  χειριστήρια.

Έτσι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής με τη χρήση του da Vinci είναι :

 • Ακριβέστερη και λεπτομερέστερη παρασκευή των ανατομικών δομών με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των παρακείμενων ιστών και οργάνων
 • Ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου και μικρότερη χρήση αναλγητικών κατά την μετεγχειρητική περίοδο
 • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας και ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.
 • Αποφυγή μεγάλων τομών και επομένως καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα π.χ.φλεγμονή, κήλη.
 • Ελάττωση χειρουργικού stress και λιγότερη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος.

Endowrist

Το μειονέκτημα που παρουσιάζει η ρομποτική χειρουργική έχει να κάνει με το κόστος απόκτησης και συντήρησης της ρομποτικής πλατφόρμας, καθώς και με το γεγονός ότι τα ρομποτικά εργαλεία έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό επεμβάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (ζωές) και επομένως πρέπει να αντικαθίστανται, πράγμα που αντανακλά στο κόστος της επέμβασης.

ρομποτική χειρουργική