ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

11 Δεκεμβρίου 2014

Οικογενειακό Ιστορικό και Καρκίνος Προστάτη

Το οικογενειακό ιστορικό για καρκίνο του προστάτη μεταξύ στενών και απώτερων συγγενών μπορεί να αποτελέσει δείκτη εκτίμησης προσωπικού κινδύνου με αρκετή ακρίβεια. `Εχοντας α’, β’ ή γ’ βαθμού συγγενή με καρκίνο προστάτη οι πιθανότητες για εμφάνιση της νόσου μεγαλώνουν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που ανέλυσε 635.000 άνδρες με 18.105 περιπτώσεις καρκίνου προστάτη. Η λήψη ενδελεχούς οικογενειακού ιστορικού (βαθμός, αριθμός συγγενών και ηλικία εμφάνισης καρκίνου προστάτη) προσφέρει την δυνατότητα εκτίμησης με περισσότερη ακρίβεια του ατομικού κινδύνου εμφάνισης της πάθησης. `Εχοντας α’ βαθμού συγγενή (πατέρα ή αδερφό) με καρκίνο του προστάτη ο ατομικός κίνδυνος εμφάνισης αυξάνεται επί 2,5 έως 7,7 φορές, […]
9 Απριλίου 2014

Περιτομή και καρκίνος προστάτη

Η πληθυσμιακή μελέτη που προέρχεται από τον Καναδά είχε σαν σκοπό να διερευνήσει την πιθανή σχέση μεταξύ της περιτομής και του καρκίνου του προστάτη, καθώς και να εξετάσει εάν η ηλικία κατά την οποία πραγματοποιείται η περιτομή επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Μελετήθηκαν 1590 ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που διαγνώσθηκαν κατά τα έτη 2005 έως 2009. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε περιτομή είχαν, όχι στατιστικά σημαντικό, ελαφρώς μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη σε σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν κάνει περιτομή. Η περιτομή εμφανίστηκε να έχει προφυλακτική επίδραση στους […]
14 Οκτωβρίου 2013

H φλεγμονή του προστάτη δεν αυξάνει την πιθανότητα καρκίνου του προστάτη

Η παρουσία φλεγμονής (προστατίτιδα) στην ιστολογική εξέταση κατά την βιοψία του προστάτη δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Ερευνητές του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Φιλανδία, μελέτησαν 293 δείγματα προστατικών βιοψιών σε τυχαιοποιημένη μελέτη για τον καρκίνο του προστάτη που είχε ξεκινήσει το 1996. Οι βιοψίες του προστάτη είχαν πραγματοποιηθεί λόγω αυξημένων τιμών του PSA (4 ng/mL ή και μεγαλύτερο ή τιμές 3-4 ng/mL αλλά με μικρό λόγο ελεύθερου/ολικού PSA ratio<0,16) ή λόγω θετικής (παθολογικής) δακτυλικής εξέτασης του προστάτη. Κανένα από τα βιοπτικά δείγματα δεν ήταν ύποπτο για καρκίνο προστάτη. Τα δείγματα επαξιολογήθηκαν από εξειδικευμένο παθολογοανατόμο, ώστε να εκτιμηθεί […]
21 Ιουλίου 2013

Αλλαγές στο τρόπο ζωής (lifestyle) ελαττώνουν την πιθανότητα καρκίνου του προστάτη

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrition and Cancer καταδεικνύει ότι η τήρηση οκτώ κανόνων στο τρόπο ζωής μας, σύμφωνα με το World Cancer Research Fund (WCRF), βρέθηκε να ελαττώνει σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης επιθετικής μορφής καρκίνου του προστάτη. Οι ερευνητές του πανεπιστημίου UCLA μελέτησαν 2212 Αφρο-Αμερικάνους ηλικίας 40 έως 70 ετών που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με καρκίνο προστάτη. Αυτοί που τηρούσαν λιγότερους από τέσσερις κανόνες διαβίωσης είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες (38% περισσότερο) να αναπτύξουν επιθετικούς καρκίνους προστάτη σε σύγκριση με τους άνδρες που ακολουθούσαν περισσότερους από 4 κανόνες διαβίωσης. Οι οκτώ προτεινόμενοι κανόνες τρόπου διαβίωσης σύμφωνα με το WCRF είναι: […]