Η χειρουργική αντιμετώπιση πολύ συχνά αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση για πολλούς τύπους καρκίνου του ουροποιητκού συστήματος. Ο ασθενής συνήθως έχει την δυνατότητα της επιλογής της χειρουργικής προσέγγισης με την ανοιχτή μέθοδο ή με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους που περιλαμβάνουν την λαπαροσκοπική και την ρομποτική χειρουργική. Η ογκολογική χειρουργική αντιμετωπίζει με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας πολλούς τύπους καρκίνου του ουροποιητκού συστήματος.