Ο καρκίνος της αποχετευτικής μοίρας αναπτύσσεται στην περιοχή της νεφρικής πυέλου, δηλαδή στο τμήμα του νεφρού όπου συγκεντρώνονται τα ούρα και/ή του ουρητήρα, του σωλήνα δηλαδή που μεταφέρει τα ούρα απο τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη.

Υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει το 5% όλων των μορφών που περιλαμβάνει ο καρκίνος της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού συστήματος. Οι όγκοι της νεφρικής πυέλου και/ή του ουρητήρα συχνά υποτροπιάζουν σε άλλα σημεία της σύστοιχης αποχετευτικής μοίρας και παρουσιάζονται σε συνδυασμό με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως σε ποσοστό έως 40%.

Ο καρκίνος της νεφρικής πυέλου και/ή του ουρητήρα έχει κοινούς αιτιολογικούς παράγοντες με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Ο μακροχρόνιος ερεθισμός από επιβλαβείς παράγοντες, όπως αναλγητικά που προκαλούν διάμεση νεφροπάθεια, η επαγγελματική έκθεση σε χρωστικές και βιομηχανικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βυρσοδεψία, την υφαντουργία, την παραγωγή πλαστικών, καθώς και το κάπνισμα αποτελούν κύριους αιτιολογικούς παράγοντες εμφάνισης αυτής της μορφής καρκίνου.

Συνήθως το αρχικό σύμπτωμα αποτελεί η μακροσκοπική αιματουρία ή οποία θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν εαν κριθεί αναγκαίο και ενδοσκοπικές μέθοδοι διάγνωσης.

Η θεραπεία είναι χειρουργική και περιλαμβάνει συντηρητικές και ριζικές επεμβάσεις ανάλογα με τα ευρήματα και την κατάσταση του ασθενούς. Συστηματική χημειοθεραπεία θα εφαρμοσθεί σε ασθενείς με μεταστατική νόσο.

Η μακροχρόνια παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη ειδικά σε ασθενείς που έχουν αντιμετωπιστεί συντηρητικά και περιλαμβάνει τόσο εργαστηριακές/απεικονιστικές εξετάσεις όσο και ενδοσκοπικές παρεμβάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Καρκίνος αποχετευτικής μοίρας