Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού στο όσχεο (στο δερματικό σάκκο που περικλείει τους όρχεις). Το υγρό συνήθως είναι διαυγές και ορώδες και συλλέγεται σε μια κοιλότητα που σχηματίζουν τα περιβλήματα του όρχι. Η συλλογή του υγρού είναι προοδευτική και ανώδυνη.

Ο ασθενής παραπονιέται για ομαλή προοδευτική διόγκωση του οσχέου, χωρίς ιδιαίτερες ενοχλήσεις, παρά μόνο μια αίσθηση βάρους ή τραβήγματος.

Διακρίνεται στην συχνότερη μορφή της στην ιδιοπαθή υδροκήλη, όταν δεν ανευρίσκεται κανένα συγκεκριμένο αίτιο και στη δευτεροπαθή, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί μετά από φλεγμονές, χτυπήματα, όγκους του όρχι ή χειρουργικές επεμβάσεις.

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση και τη χρήση εξεταστικού φακού (διαφανοσκόπηση), ενώ το υπερηχογράφημα οσχέου επιβεβαιώνει την κλινική διάγνωση και δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση του σύστοιχου όρχι.

Η οριστική θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένο ουρολόγο, κατά την οποία εκκενώνεται η κοιλότητα που έχει συσσωρευθεί το υγρό και όχι η παρακέντηση της υδροκήλης που αποτελεί προσωρινή λύση, καθώς το υγρό συλλέγεται και πάλι γρήγορα.

Υδροκήλη