Κιρσοκήλη ονομάζεται η κιρσοειδής (σαν κιρσοί) διεύρυνση των σπερματικών φλεβών του όρχεως. Η κιρσοκήλη στο 90% των περιπτώσεων εμφανίζεται αριστερά, ενώ στο 10% είναι αμφοτερόπλευρη. Aποτελεί τη συχνότερη χειρουργικά διορθώσιμη αιτία ανδρικής υπογονιμότητας. Οι παράμετροι του σπέρματος που επηρεάζονται, είναι η κινητικότητα, ο αριθμός και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Συμπτώματα, γενικά, δεν υπάρχουν ή είναι πολύ ήπια, όπως περιοδικός πόνος στον όρχι μετά τη σεξουαλική επαφή ή την έντονη σωματική δραστηριότητα. Σπανιότερα μπορεί να διακρίνει κανείς τις διογκωμένες φλέβες πάνω από τον όρχι ή και να τις ψηλαφήσει. Συνήθως, η κιρσοκήλη ανευρίσκεται στα πλαίσια διερεύνησης της υπογονιμότητας.

Οι λόγοι εμφάνισης της κιρσοκήλης είναι ανατομικοί και σχετίζονται με την παλινδρόμηση του αίματος στις σπερματικές φλέβες.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση, ενώ το έγχρωμο υπερηχογράφημα οσχέου (triplex) επιβεβαιώνει την διάγνωση και δίνει πληροφορίες για το βαθμό της παλινδρόμησης.

Κιρσοκήλη

Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί τη βασική εργαστηριακή εξέταση για τον έλεγχο της γονιμότητας του άνδρα και θα μας δώσει πληροφορίες για τις μορφολειτουργικές παραμέτρους των σπερματοζωαρίων.

Η κιρσοκήλη αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση, η οποία είναι μικρής βαρύτητας και ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητές του. Τρεις με έξι μήνες μετά το χειρουργείο μπορεί να παρατηρηθεί βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος σε ποσοστό 50%-70%.