Η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής (ΠΟΣ) αποτελεί την συχνότερη συγγενή (εκ γενετής) αιτία απόφραξης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. H ΠΟΣ είναι το σημείο σύνδεσης του ουρητήρα με τη νεφρική πύελο. Η απόφραξή της εμποδίζει την δίοδο των ούρων από τον νεφρό στον ουρητήρα, με συνέπεια την διάταση της πυέλου, αύξηση της ενδονεφρικής πίεσης και έτσι προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.

Η στένωση της ΠΟΣ μπορεί να είναι συγγενούς (εκ γενετής) αιτιολογίας ή αποτέλεσμα κάποιας άλλης παθολογίας, όπως συμφύσεων, έκτοπου αγγείου, προηγούμενων επεμβάσεων κ.ά.

Παρόλο που είναι συγγενής ανωμαλία μπορεί να εκδηλωθεί κλινικά σε οποιαδήποτε ηλικία ή να ανακαλυφθεί σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία).

Στους ενηλίκους μπορεί να εκδηλωθεί με νεφρικό πόνο ή κωλικό καθώς και με συμπτωματολογία ουρολοίμωξης (πόνο, πυρετό, αιματουρία).

Σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα και χωρίς έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας δεν απαιτείται άμεση θεραπεία, παρά τακτική παρακολούθηση με κατάλληλες εξετάσεις.

Χειρουργείο στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής

Η θεραπεία για τη στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής είναι χειρουργική ονομάζεται πυελοπλαστική και ενδείκνυται όταν υπάρχουν συμπτώματα, ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας ή επιπλοκές όπως λιθίαση ή ουρολοιμώξεις. Η χειρουργική επέμβαση έχει σαν στόχο την αποκατάσταση της ΠΟΣ και επιτυγχάνεται με την αφαίρεση του στενωμένου τμήματος και τη δημιουργία νέας αναστόμωσης της πυέλου με τον ουρητήρα (πυελοπλαστική). Η επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά, δηλαδή με μεγάλη τομή στη περιοχή του νεφρού, με λαπαροσκοπική, ενδοσκοπική και ρομποτική τεχνική.