Η χειρουργική στυτικής δυσλειτουργίας περιλαμβάνει την πεϊκή πρόθεση μεταβλητής σκληρότητας (τριών τμημάτων), η οποία είναι μια συσκευή η οποία τοποθετείται στο πέος του πάσχοντα με στυτική δυσλειτουργία. Αποτελείται από δύο κυλίνδρους, την αντλία και την δεξαμενή νερού. Όλα τα τμήματα τοποθετούνται εξ’ ολοκλήρου εσωτερικά κατά μήκος του πέους με μια μικρή τομή, ώστε δεν γίνονται αισθητικώς αντιληπτά.

Η λειτουργία της πρόθεσης είναι καθαρά υδραυλική. Η στύση επιτυγχάνεται με την πλήρωση των κυλίνδρων με νερό, που υπάρχει μέσα στη δεξαμενή και γίνεται με την πίεση της αντλίας που έχει τοποθετηθεί στο όσχεο. Αντιστρόφως, η πρόθεση απενεργοποιείται πιέζοντας παρατεταμένα το κάτω μέρος της αντλίας, με αποτέλεσμα το νερό από τους κυλίνδρους να επανέρχεται στη δεξαμενή και το πέος να χαλαρώνει.

Η Χειρουργική Στυτικής Δυσλειτουργίας με πεϊκές προθέσεις εξασφαλίζουν ικανοποιητικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς προσομοιάζουν τα χαρακτηριστικά της φυσιολογικής στύσης και χάλασης του πέους και δίνουν την δυνατότητα στον ασθενή να προκαλεί και να ελέγχει τη στύση του όποτε αυτός επιθυμεί, ενώ δεν γίνεται ορατή η ύπαρξη της πρόθεσης.

Η πεϊκή πρόθεση τοποθετείται με επέμβαση και απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας, ενώ η πλήρης ενεργοποίησή της γίνεται μετά από τριάντα περίπου ημέρες.

Χειρουργική στυτικής δυσλειτουργίας

Πεϊκή πρόθεση