ΠΟΝΟΣ

3 Ιανουαρίου 2023

Πέτρες στα νεφρά: Αίτια & Συμπτώματα

Οι πέτρες στα νεφρά είναι συμπαγείς, σκληρές μάζες, που αποτελούνται από εκατομμύρια μικροσκοπικούς κρυστάλλους. Οι περισσότερες πέτρες στα νεφρά σχηματίζονται στην εσωτερική επιφάνεια του νεφρού, όπου τα ούρα εξέρχονται από τον ιστό των νεφρών και εισέρχονται στο σύστημα συλλογής ούρων. Οι πέτρες στα νεφρά μπορεί να είναι μικρές, όπως ένας κόκκος άμμου, ωστόσο συχνά αναπτύσσονται σημαντικά σε μέγεθος. Τα συγκεκριμένα μορφώματα μπορεί να σχηματιστούν σε ένα ή και στα δύο νεφρά. Η δουλειά των νεφρών είναι να διατηρούν την ισορροπία νερού, μετάλλων και αλάτων του σώματος. Τα ούρα είναι το προϊόν αυτής της διαδικασίας φιλτραρίσματος. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, ουσίες […]
26 Ιανουαρίου 2013

Πόσο επώδυνη είναι η περιτομή των ενηλίκων;

Οι άνδρες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για τον ενδεχόμενο πόνο μετά από περιτομή λόγω φίμωσης. Πολλές φορές οι επιφυλάξεις τους σχετικά με την αναλγησία (παρουσία ή όχι πόνου) αποτελεί και αιτία για αποφυγή της επέμβασης. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της έντασης του μετεγχειρητικού πόνου μετά από περιτομή λόγω φίμωσης, καθώς και η καταγραφή πιθανών παραγόντων που προδιαθέτουν σε μετεγχειρητικό πόνο. Στη παρούσα προοπτική μελέτη παρατήρησης συμπεριελήφθησαν 112 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιτομή και συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο κλίμακας πόνου (από 0 έως 10) την 1η, 2, 3, 7 και 21η μετεγχειρητική ημέρα. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 46,4 χρόνια […]