ΠΕΡΙΤΟΜΗ

9 Απριλίου 2014

Περιτομή και καρκίνος προστάτη

Η πληθυσμιακή μελέτη που προέρχεται από τον Καναδά είχε σαν σκοπό να διερευνήσει την πιθανή σχέση μεταξύ της περιτομής και του καρκίνου του προστάτη, καθώς και να εξετάσει εάν η ηλικία κατά την οποία πραγματοποιείται η περιτομή επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Μελετήθηκαν 1590 ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που διαγνώσθηκαν κατά τα έτη 2005 έως 2009. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε περιτομή είχαν, όχι στατιστικά σημαντικό, ελαφρώς μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη σε σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν κάνει περιτομή. Η περιτομή εμφανίστηκε να έχει προφυλακτική επίδραση στους […]
12 Σεπτεμβρίου 2013

Επηρεάζει η περιτομή την σεξουαλική λειτουργία, ευαισθησία ή ευχαρίστηση;

Η περιτομή, αφαίρεση δηλαδή της ακροποσθίας (του δέρματος που καλύπτει την κεφαλή-βάλανο του πέους) διενεργείται παγκοσμίως για λόγους υγείας, ιατρικής αναγκαιότητας, αισθητικής, παράδοσης ή θρησκευτικής κουλτούρας. Το κατά πόσο επηρεάζει αρνητικά ή βελτιώνει την σεξουαλική λειτουργία ή ευχαρίστηση δεν είναι απόλυτα διασαφηνισμένο. Ο Β. Morris και οι συνεργάτες του, προέβησαν σε συστηματική ανάλυση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας με υψηλού επιπέδου βιβλιογραφική τεκμηρίωση κατά την οποία από τις συγκεντρωθείσες μελέτες συγκρίθηκαν 40473 άνδρες χωρίς περιτομή με 20931 που είχαν υποβληθεί σε περιτομή. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η περιτομή δεν σχετίζεται με στυτική δυσλειτουργία, διαταραχές στον οργασμό, ή πόνο κατά την […]
26 Ιανουαρίου 2013

Πόσο επώδυνη είναι η περιτομή των ενηλίκων;

Οι άνδρες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για τον ενδεχόμενο πόνο μετά από περιτομή λόγω φίμωσης. Πολλές φορές οι επιφυλάξεις τους σχετικά με την αναλγησία (παρουσία ή όχι πόνου) αποτελεί και αιτία για αποφυγή της επέμβασης. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της έντασης του μετεγχειρητικού πόνου μετά από περιτομή λόγω φίμωσης, καθώς και η καταγραφή πιθανών παραγόντων που προδιαθέτουν σε μετεγχειρητικό πόνο. Στη παρούσα προοπτική μελέτη παρατήρησης συμπεριελήφθησαν 112 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιτομή και συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο κλίμακας πόνου (από 0 έως 10) την 1η, 2, 3, 7 και 21η μετεγχειρητική ημέρα. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 46,4 χρόνια […]