Ουρητηροσκόπηση: Ενδείξεις, διαδικασία & αποθεραπεία

φλεγμονή προστάτη συμπτώματα
Φλεγμονή προστάτη και συμπτώματα: Πώς εκδηλώνεται & πώς αντιμετωπίζεται
17 Νοεμβρίου 2023
ουρηθρίτιδα
Ουρηθρίτιδα: Τι είναι & πώς αντιμετωπίζεται
30 Ιανουαρίου 2024
ουρητηροσκόπηση

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί βασική τεχνική στον τομέα της ουρολογίας. Πρόκειται για διαδικασία διαγνωστικής και ταυτόχρονα επεμβατικής φύσεως, η οποία διευκολύνει τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων παθολογιών εντός του ουροποιητικού συστήματος. Πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού οργάνου, του ουρητηροσκοπίου, το οποίο μοιάζει με μακρύ, λεπτό σωλήνα που διαθέτει κάμερα και πηγή φωτός στο άκρο του. Η διαδικασία αποσκοπεί στη λεπτομερή απεικόνιση του εσωτερικού του ουρητήρα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των ούρων από το νεφρό στην ουροδόχο κύστη. Γίνεται προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη και ταυτόχρονα να διευκολυνθεί η άμεση αντιμετώπιση κάποιας παθολογικής κατάστασης. Συνήθως προηγείται η διενέργεια λεπτομερών εξετάσεων, οι οποίες δημιουργούν υποψίες σχετικά με κάποια υποκείμενη πάθηση, και ακολουθεί η ουρητηροσκόπηση με σκοπό την επιβεβαίωση της διάγνωσης και αντιμετώπισης του παθολογικού αιτίου.

Ενδείξεις & προετοιμασία για ουρητηροσκόπηση

Η ουρητηροσκόπηση βρίσκει ποικίλες εφαρμογές στην ουρολογία, κυρίως για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως η λιθίαση ουροποιητικού (ύπαρξη λίθων στον ουρητήρα ή σπανιότερα στο νεφρό), οι όγκοι του ουρητήρα, οι στενώσεις και οι συγγενείς ανωμαλίες. Ιδίως εάν εντοπιστούν λίθοι στον ουρητήρα ή το νεφρό, μπορούν κατά τη διάρκεια της ουρητηροσκόπησης να κατακερματιστούν επιτυχώς χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι. Ιδίως εάν οι λίθοι είναι μικρού μεγέθους η συγκεκριμένη διαδικασία προτιμάται έναντι της εξωσωματικής λιθοτριψίας, καθώς διευκολύνει την άμεση απομάκρυνση των λίθων χωρίς να χρειάζεται αναμονή ώστε να αποβληθούν από μόνοι τους, όπως γίνεται στην περίπτωση της εξωσωματικής λιθοτριψίας.

Ως προς την προετοιμασία για ουρητηροσκόπηση, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Ο ασθενής συμβουλεύεται να παραμείνει νηστικός για 6-8 ώρες πριν τη διαδικασία και να έχει υποβληθεί σε απλές αιματολογικές εξετάσεις και έλεγχο του μηχανισμού πήξης του αίματος. Είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλεργίες σε φάρμακα, αιμορραγικές τάσεις ή λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων. Συνιστάται επίσης η διενέργεια εξέτασης ούρων πριν τη διαδικασία ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα ουρολοίμωξης, καθώς επί θετικού αποτελέσματος η διαδικασία θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου υποχωρήσει η λοίμωξη.

Διαδικασία ουρητηροσκόπησης

 Προκειμένου να διεξαχθεί η ουρητηροσκόπηση στον ασθενή χορηγείται γενική αναισθησία, καθώς αυτή επιτρέπει την πλήρη χαλάρωση των μυών, η οποία με τη σειρά της διευκολύνει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Αφού έπειτα πραγματοποιηθεί λίπανση της ουρήθρας, εισάγεται το ουρητηροσκόπιο στην ουροδόχο κύστη. Το ουρητηροσκόπιο που εισάγεται μπορεί να είναι είτε εύκαμπτο είτε άκαμπτο, καθένα εκ των οποίων συνοδεύεται από τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στη συνέχεια της διαδικασίας, γίνεται αναγνώριση των ουρητηρικών στομίων και το ουρητηροσκόπιο εισέρχεται στον ουρητήρα που χρήζει εξέτασης. Ανάλογα με την πάθηση που ανευρέθηκε και τον τύπο του ουρητηροσκοπίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα εργαλεία όπως λαβίδες για βιοψίες ή αφαίρεση λίθων, συσκευές για λιθοτριψία, ίνες laser και λοιπά. Ιδίως αν εντοπιστεί κάποιος λίθος στον ουρητήρα ή το νεφρό, μπορεί να εφαρμοστεί Laser ή άλλες πηγές ενέργειας για τον κατακερματισμό του. Τα κομμάτια του λίθου απομακρύνονται στη συνέχεια με ειδικά καλαθάκια. Στο τέλος της επέμβασης ο ουρολόγος αποφασίζει αν κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση ουρητηρικού stent, το οποίο θα παραμείνει για μερικές ημέρες έως ότου αποφασιστεί ότι ήρθε η στιγμή να αφαιρεθεί. Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Βασίλειος Μυγδάλης πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη διαδικασία με απόλυτη προσοχή, για την ανεύρεση κι αποκατάσταση διαφόρων παθολογιών του ουροποιητικού συστήματος.

Αποθεραπεία μετά από ουρητηροσκόπηση

Η ολοκληρωμένη φροντίδα μετά τη διαδικασία επηρεάζει σημαντικά την ανάρρωση και τα αποτελέσματα του ασθενούς μετά την ουρητηροσκόπηση. Η διαχείριση του πόνου, η ενυδάτωση, η προληπτική λήψη αντιβιοτικών και η παρακολούθηση για πιθανές επιπλοκές αποτελούν κρίσιμες πτυχές της μετεγχειρητικής φροντίδας, διασφαλίζοντας την άνεση του ασθενούς και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών. Παρά την ελάχιστα επεμβατική φύση της, η διαδικασία ενδέχεται να συνοδευτεί από επιπλοκές όπως ζητήματα που σχετίζονται με την αναισθησία, ουρολοίμωξη ήπιας ή προχωρημένης έκτασης, εκδήλωση πυρετού, τραυματισμός ή διάτρηση του ουρητήρα ενώ, σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να μη μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση ή η επιτυχής αφαίρεση των λίθων εξαιτίας της ανατομίας του ουρητήρα. Γενικότερα ωστόσο, η ουρητηροσκόπηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση διαφόρων παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. Η κατανόηση των ενδείξεων, η προσεκτική εκτέλεση της διαδικασίας και η ολοκληρωμένη μετεγχειρητική φροντίδα συμβάλλουν συλλογικά στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των ασθενών και στην αποτροπή της εμφάνισης τυχόν επιπλοκών.