Εγχείρηση προστάτη: Πότε η καλοήθης υπερπλασία αντιμετωπίζεται χειρουργικά;

Πρόωρη εκσπερμάτιση
Πρόωρη εκσπερμάτιση: Αίτια & θεραπευτικές επιλογές
19 Μαΐου 2023
πέτρα στην ουροδόχο κύστη
Πέτρα στην ουροδόχο κύστη: Αίτια, συμπτώματα & θεραπεία
6 Οκτωβρίου 2023
Εγχείρηση προστάτη

Η καλοήθης υπερπλασία προστάτη (ΚΥΠ) είναι μια διαδεδομένη κατάσταση μεταξύ των ανδρών προχωρημένης ηλικίας, που χαρακτηρίζεται από τη μη καρκινική διόγκωση του αδένα του προστάτη. Η διόγκωση αυτή προκαλεί σταδιακά έντονη συμπτωματολογία, η οποία σχετίζεται με την συμπίεση της ουρήθρας και την αδυναμία εξόδου των ούρων. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης, η οποία βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την ένταση των συμπτωμάτων. Σε πρώτο στάδιο, η πάθηση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, με απλή παρακολούθηση ή και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο, σε προχωρημένες περιπτώσεις, η εγχείρηση προστάτη καθίσταται απαραίτητη όταν τα συμπτώματα γίνονται ενοχλητικά, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Καλοήθης υπερπλασία προστάτη: Ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές

Αν και η καλοήθης υπερπλασία προστάτη δεν εγκυμονεί απειλητικούς για την υγεία του ασθενούς κινδύνους, το μέγεθος της υπερπλασίας, καθώς και η βαρύτητα των συμπτωμάτων ποικίλει ευρέως. Αρκετοί άνδρες παρουσιάζουν ήπια ενοχλήματα, τα οποία δε χρειάζονται κάποια θεραπευτική παρέμβαση, παρά μόνο προσεκτική παρακολούθηση. Σε περιπτώσεις ασθενών με έντονη συμπτωματολογία, υπάρχουν αρκετές αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές, με πρώτη τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Η φαρμακευτική θεραπεία αποσκοπεί στη χαλάρωση και σμίκρυνση του προστάτη. Εάν παρά τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής τα συμπτώματα εξακολουθούν να είναι ενοχλητικά και να επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του, έχει ένδειξη η χειρουργική θεραπεία. Σε περίπτωση χειρουργικής θεραπείας, επιλέγεται η κατάλληλη επέμβαση προστάτη ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Σκοπός της επέμβασης είναι η αφαίρεση του διογκωμένου και υπαίτιου για την απόφραξη τμήμα του προστάτη. Η χειρουργική επέμβαση έχει ένδειξη επίσης σε περίπτωση εμφάνισης επιπλοκών σχετιζόμενων με την καλοήθη υπερπλασία προστάτη.

Ενδείξεις για εγχείρηση προστάτη λόγω ΚΥΠ

Η κύρια ένδειξη για χειρουργική επέμβαση καλοήθους υπερπλασίας προστάτη είναι η παρουσία σοβαρών συμπτωμάτων από το ουροποιητικό που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Εάν τα συντηρητικά μέτρα, όπως οι τροποποιήσεις του τρόπου ζωής ή η φαρμακευτική θεραπεία, δεν προσφέρουν επαρκή ανακούφιση, η χειρουργική επέμβαση καθίσταται αναγκαία επιλογή.

Βέβαια, η προτίμηση του ασθενούς και οι ανάγκες του διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην απόφαση εάν η χειρουργική επέμβαση είναι κατάλληλη. Μερικοί ασθενείς μπορεί να επιθυμούν άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ακόμη και αν τα συμπτώματά τους δεν είναι σοβαρά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ενδεχόμενο για εγχείρηση προστάτη μπορεί να εξεταστεί αρκετά νωρίς, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής είναι καλά ενημερωμένος σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη.

Ανησυχητικά συμπτώματα ΚΥΠ που αντιμετωπίζονται με εγχείρηση προστάτη

Τα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη διενέργειας χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνουν την εμφάνιση οξείας, υποτροπιάζουσας ή χρόνιας αδυναμίας αποβολής ούρων από την ουροδόχο κύστη παρά την επιτακτική ανάγκη για ούρηση (επίσχεση ούρων), τις επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, την ύπαρξη λίθων στην ουροδόχο κύστη, την επίμονη κατακράτηση ούρων και τη νεφρική ανεπάρκεια. Αρχικά, η οξεία, χρόνια ή επαναλαμβανόμενη επίσχεση ούρων συχνά αποτελεί ένδειξη για εγχείρηση προστάτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η χειρουργική επέμβαση βοηθά στην ανακούφιση από την απόφραξη και στην πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων επίσχεσης. Μάλιστα, η αδυναμία εξόδου των ούρων από την ουροδόχο κύστη που σχετίζεται με την ΚΥΠ οδηγεί σε ατελή κένωση της ουροδόχου κύστης, δημιουργώντας ένα έδαφος αναπαραγωγής για βακτήρια και αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης ουρολοίμωξης. Όταν εμφανίζονται υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις παρά την κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση, μπορεί να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την ανακούφιση από την απόφραξη της ουρήθρας και τη μείωση του κινδύνου μελλοντικών λοιμώξεων. Άλλα συμπτώματα που προδιαθέτουν στην ανάγκη για εγχείρηση προστάτη είναι η υποτροπιάζουσα αιματουρία και η ακράτεια ούρων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καλοήθης υπερπλασία προστάτη μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό λίθων στην ουροδόχο κύστη. Η λιθίαση ουροποιητικού μπορεί να προκαλέσει υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, αιματουρία και ευερεθιστότητα της ουροδόχου κύστης. Η χειρουργική αφαίρεση τόσο των λίθων όσο και του διογκούμενου τμήματος του προστάτη μπορεί να είναι απαραίτητη για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την πρόληψη της εμφάνισης υποτροπών. Η εγχείρηση προστάτη κρίνεται επίσης αναγκαία και σε περίπτωση ύπαρξης εκκολπωμάτων ουροδόχου κύστεως. Τέλος, εάν η καλοήθης υπερπλασία προστάτη προκαλέσει υδρονέφρωση, μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρική βλάβη. Εάν τα συντηρητικά μέτρα αποτύχουν να βελτιώσουν τη νεφρική λειτουργία, μπορεί να συστηθεί χειρουργική επέμβαση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη διατήρηση της νεφρικής υγείας.

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι μια κοινή πάθηση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ουροποιητική λειτουργία και την ποιότητα ζωής ενός άνδρα. Η εγχείρηση προστάτη για τη θεραπεία της ΚΥΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν τα συντηρητικά μέτρα αποτυγχάνουν να διαχειριστούν επαρκώς τα συμπτώματα ή όταν προκύπτουν συγκεκριμένες επιπλοκές. Η πιο διαδεδομένη χειρουργική επέμβαση για ΚΥΠ είναι η διουρηθρική προστατεκτομή (TURP) κατά την οποία ένα ειδικό εργαλείο εισάγεται δια της ουρήθρας (ενδοσκοπικά, χωρίς τομή) και αφαιρείται ο προστάτης. Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Βασίλειος Μυγδάλης πραγματοποιεί την αφαίρεση του διογκωμένου προστάτη αδένα με τις πιο σύγχρονες τεχνικές, πάντα με σεβασμό στις ανάγκες κι επιθυμίες κάθε ασθενούς.