Η ριζική προστατεκτομή μειώνει την θνησιμότητα από καρκίνο του προστάτη

Πόσο επώδυνη είναι η περιτομή των ενηλίκων;
26 Ιανουαρίου 2013
Αλλαγές στο τρόπο ζωής (lifestyle) ελαττώνουν την πιθανότητα καρκίνου του προστάτη
21 Ιουλίου 2013

Οι ασθενείς με καρκίνο προστάτη που υποβάλλονται σε ριζική προστατεκτομή έχουν καλύτερη πρόγνωση σε σύγκριση με αυτούς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία μετά την ανάπτυξη μεταστατικής νόσου.

Ερευνητές από της ΗΠΑ μελέτησαν 66.492 ασθενείς με διεγνωσμένο καρκίνο προστάτη. Σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την διάγνωσή τους, οι 51.337 είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία (ΑΘ) και 15.155 σε επέμβαση ριζικής προστατεκτομής (ΡΠ). Κατά το χρονικό διάστημα παρακολούθησης 2.802 ασθενείς εμφάνισαν μεταστατική νόσο, ενώ στην ανάλυση των δεδομένων περιελήφθησαν 916 ασθενείς. Από αυτούς οι 186 πέθαναν από καρκίνο του προστάτη.

Κατά την περίοδο παρακολούθησης, το ποσοστό, του ειδικού για την νόσο επιβίωση (PCSS) μετά την εμφάνιση μεταστάσεων, για τους χαμηλού κινδύνου ασθενείς, ήταν 82,6% και 79,3% για την ριζική προστατεκτομή και ακτινοθεραπεία αντίστοιχα. Για τους ενδιάμεσου-υψηλού κινδύνου ασθενείς τα αντίστοιχα ποσοστά PCSS ήταν 76,3% και 63,3%. Η ριζική προστατεκτομή, στους χαμηλού κινδύνου ασθενείς, σχετίστηκε με 32% ελάττωση της θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη σε σύγκριση με την ακτινοθεραπεία και σε ποσοστό 49% στους ενδιάμεσου-υψηλού κινδύνου ασθενείς.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μελέτη τους είναι μελέτη παρατήρησης και παρουσιάζει περιορισμούς .

Πηγή: EU 2013

About Δρ. Βασίλειος Μυγδάλης, Ουρολόγος
Ο Δρ. Βασίλειος Μυγδάλης είναι στρατιωτικός ιατρός, ειδικευμένος χειρουργός ουρολόγος – ανδρολόγος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις παθήσεις του προστάτη αδένα και ειδικότερα στον προστατικό καρκίνο. Εξειδικεύτηκε στην ρομποτική (da Vinci) χειρουργική, κατόπιν μετεκπαίδευσης στο παγκοσμίου φήμης και πρωτοπόρο σε ρομποτικές επεμβάσεις κέντρο της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Karolinska της Σουηδίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ρομποτική ριζική προστατεκτομή.