Οι απλές νεφρικές κύστεις αποτελούν την συχνότερη μορφή κύστεων των νεφρών. Η συχνότητά τους ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 30% σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών. Συνήθως είναι μονήρεις, ετερόπλευρες αν και μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μίας κύστης και στους δύο νεφρούς. Το μέγεθός τους ποικίλει από λίγα χιλιοστά έως αρκετά εκατοστά, ενώ η συχνότητα και το μέγεθός τους μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο της ηλικίας.

Η ακριβής αιτιολογία τους δεν είναι διευκρινισμένη ώστε να γνωρίζουμε αν αποτελούν συγγενή (εκ γενετής) ή επίκτητη ανωμαλία.

Συνήθως δεν προκαλούν ενοχλήματα ή συμπτώματα και ανευρίσκονται συχνά τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο π.χ υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία, που γίνεται για κάποιον άλλο λόγο. Σε ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως όταν το μέγεθός τους είναι μεγάλο, ενδέχεται να εκδηλωθούν με άτυπο πόνο στην κοιλιά ή στην οσφύ (νεφρική χώρα), ενώ μπορεί να προκαλέσουν υπέρταση, μικροσκοπική αιματουρία, ή υδρονέφρωση (διάταση του νεφρού). Πολύ πιο σπάνια μπορεί να διαπυηθούν με μικρόβια προκαλώντας πυρετό ή να ραγούν και να αιμορραγήσουν. Η νεοπλασματική (καρκινική) εξαλλαγή τους αποτελεί εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή.

Ως επί το πλείστον οι απλές νεφρικές κύστεις είναι καλοήθεις και επί απουσίας συμπτωμάτων δεν απαιτούν κανενός είδους θεραπεία. Περαιτέρω έλεγχος ή επαναληπτικές εξετάσεις μπορεί να χρειαστούν σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα ή διαγνωστικές αμφιβολίες, ώστε να διαγνωσθούν ακριβέστερα και να αντιμετωπιστούν με τον καταλληλότερο τρόπο.